Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn khám chữa bệnh tại Nhật Bản

International medical coordination service

Tư vấn khám chữa bệnh tại Việt Nam

Viet Nam medical coordination service

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Technology transfer consultant

Tư vấn XNK, Phân phối thuốc, mỹ phẩm, TPCN

consultant for Sales of pharmaceuticals and non-pharmaceutical products