Công ty dược phẩm Gia Bảo
Nhìn về phía trước, tôi muốn tiếp tục cung cấp hương vị không thay đổi
Alive Yoyogi Oyama Town là một nhà dưỡng lão trả tiền với dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại Thị trấn Oyama, Shibuya-ku, và chúng tôi đã giao cho LEOC việc mở cửa.
"Chúng tôi đã chọn LEOC từ năm công ty trong khoảng thời gian nửa năm để chọn đại lý bữa ăn. Khi nghĩ về Alive Yoyogi Oyama Town <Khi bạn nghĩ rằng bạn có thể ăn ba bữa, ba điểm Như một tiêu chuẩn.
Đầu tiên là một điểm đặc biệt quyết định do hương vị của bữa ăn.
Điểm thứ hai là giới thiệu một hệ thống nấu ăn mới có thể cung cấp các bữa ăn từ miệng ngay cả những người đang làm suy yếu khả năng nuốt để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao.
Thứ ba là một hệ thống sao lưu của LEOC có thể cung cấp hương vị không thay đổi ngay cả khi đầu bếp được thay đổi. Dựa trên các quan điểm này, phải mất 10 năm, 20 năm, xem xét nó trong dài hạn, để lại cho LEOC. "(Yamamoto-sama)