Đăng ký học

LỘ TRÌNH LỚP TOEIC 2,5 THÁNG


LỚP 1: Thời gian học: 1 tháng

Học phí: 500k

Nội dung: Ngữ pháp Cơ bản + Nâng cao + Nghe Part 1&2 + Từ vựng.

LỚP 2: Thời gian học: 1,5 tháng

Học phí: 750k

Nội dung: Từ vựng + Nghe Part 3&4 + Đọc Part 5,6&7 + Luyện giải đề các bộ đề sát với đề thi thật.

HỌC PHÍ : Đóng theo từng lớp

Lịch Khai Giảng

 • LỚP KHÓA 2,5 THÁNG (Lớp 1 + lớp 2)
  • ✔✔ 246 CA 1 (17h45-19h15) - Khai giảng 30/07/2018
  • ✔✔ 357 CA 1 (17h45-19h15) - Khai giảng 09/08/2018
  • ✔✔ 246 CA 1 (17h45-19h15) - Khai giảng 22/08/2018
  • ✔✔ 246 CA 2 (19h30-21h00) - Khai giảng 24/08/2018
  • ✔✔ T7-CN (9h30-11h30) - Khai giảng 25/08/2018 (Đã full)
 • LỚP 2: Giải đề
  • ✔✔ T7-CN CA 1 (07h30-09h30) - Khai giảng 29/07/2018
  • ✔✔ 246 CA 2 (19h30-21h00) - Khai giảng 08/08/2018
  • ✔✔ 357 CA 2 (19h30-21h) - Khai giảng 21/08/2018