Kiểm tra đầu vào

KIỂM TRA ĐẦU VÀO


Dựa vào kết quả bài kiểm tra, trung tâm sẽ có cơ sở để xác định liệu học viên có theo kịp khóa học 2,5 tháng tại trung tâm hay không. Vui lòng không tham khảo tài liệu hay tra từ điển trong quá trình làm bài, học viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với kết quả của mình.

Họ tên học viên: ….

Số ĐT: ….

Thời gian làm bài: 15 phút

 "Lưu ý: Học viên chỉ được làm bài 1 lần duy nhất nên hãy suy nghĩ thật kỹ rồi chọn đáp án"