Bộ hiển thị phụ

 
- Chức năng : 
    + Tự động nhận và hiển thị giá trị đầu cân (bộ hiển thị cân oto, cân xe tải, cân bàn) thông dụng như Metler, Ohaus, Instrum, Keli, Yaohua, BDE, CAS, ...
    + Hiển thi chuỗi theo yêu cầu (vd: số bao, tổng khối lương, mẻ cân, số xe)
  - Tính năng:
    + Sử dụng led ma trận siêu sáng (đặt ngoài trời), số lớn (12*15cm) cho tầm nhìn xa
    + Hiển thị quảng cáo khi không có tín hiệu hoặc khi không cân (cân về 0, 2 phút sẽ chạy quảng cáo 1 lần)
    + Cài đặt được các thông số (bằng cách gửi lệnh thông qua đường truyền RS232):
       ~ Tốc độ truyền (tốc độ Baud)
       ~ Loại cân (vd Keli, Yaohua, Rinstrum, ... nhằm cố định cho từng loại tránh trường hợp bị nhiễu)
       ~ Kích thước số hiển thị
       ~ Độ sáng của led.
       ~ Dòng chữ quảng cáo (tên công ty, địa chỉ,...), tối đa 150 chữ, nội dung hiển thị tùy ý

Bạn Cũng Có Thể Thích