Đầu hiển thị cân

   Đầu hiển thị cân

 - Chức năng : nhận tín hiệu từ cảm ứng lực (LOADCELL) và hiển thị giá trị cân.
 - Tính năng : 
   + Truyền dữ liệu hiển thị qua thông qua chuẩn RS232 (hoặc tùy chọn RS485)
   + Tốc độ lấy mẫu 120 lần/s
   + Có tích hợp chuẩn giao tiếp MODBUS.
   + Sử dụng 6 LED 7 đoạn kích thước 0.56 inch để hiển thị giá trị cân và led đơn hiển thị trạng thái hiện tại của cân
   + Sử dụng cho các loại cân đóng bao, cân định lượng, cân băng tải
   + Sử dụng nguồn điện từ 9 - 35 VDC
   + Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.
   + Có ngõ ra SETPOINT kết nối với PLC.
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn Cũng Có Thể Thích